افتتاح حساب بانکی در انگلستان

تمام شرکت ها انگلستان برای شروع تجارت، نیازمند یک حساب بانکی در این کشور می باشند. تیم ایجاد حساب بانکی ما تشکیل شده از ارتباطات مستحکم شخصی با بانک های برجسته انگلستان در لندن می باشد و به سرعت، فرایند تامین امنیت حساب بانکی مناسب در انگلستان را برای کسب و کار شما آغاز خواهند نمود.

آن ها یک ملاقات معارفه ای با یک بانک برجسته در انگلستان را ساماندهی خواهند نمود تا دیدار اولیه چهره به چهره با شما فراهم آید و همچنین به شما در تکمیل فرم های درخواست مربوطه، کمک خواهند نمود.