سوالات متداول

آیا یک هزینه تجدید برای این بسته وجود دارد؟

بله، اگر قصد ادامه استفاده از دفتر ثبت شده و سرویس های آدرس کاری ما را دارید و همچنین از ما می خواهید که بازده سالانه شما را آماده سازی و بایگانی کنیم، این بسته یک هزینه تجدید (سالانه) به مبلغ 199 پوند به اضافه مالیات بر ارزش افزوده دارد.

در جلسه مشاوره یک ساعته با متخصصان مالیاتی، چه مواردی بحث خواهند شد؟

مشاوره، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر شرکت و مالیات بر استخدام در انگلستان را پوشش داده و همچنین فرصتی برای شما است که بهترین روش تشکیل کسب و کار خود را دریابید تا اطمینان حاصل نمایید که از صرفه جویی های مالیاتی موجود برای خود بهره مند می شوید.

آیا من باید جهت افتتاح یک حساب بانکی، در انگلستان حضور داشته باشم؟

در بیشتر موارد، الزامی برای مدیر یا سهامداران در آمدن و ملاقات به صورت حضوری با مدیر بانک در انگلستان (لندن) وجود دارد. اگر قادر به سفر به انگلستان در آینده نزدیک نمی باشید ، شرکای بانکداری ما قادر خواهند بود که ملزومات شما را با شما مطرح نمایند.

چه مستنداتی را باید در جلسه بانک، به همراه داشته باشم؟

قبل از شرکت در جلسه بانک، شما نیازمند تهیه یک مدرک هویتی عکس دار (گذرنامه معتبر) خواهید بود. همچنین نیازمند تهیه دو فرم از مدرک آدرس منزل فعلی خود (نظیر یک قبض اخیر خدمات شهری یا بیانیه شخصی بانکی که مربوط به سه ماه اخیر می باشد) خواهید بود. این اسناد باید به انگلیسی ترجمه شوند.

آیا ملزوماتی برای ایجاد یک حساب بانکی به عنوان یک شخص غیر مقیم انگلستان وجود دارد؟

شرکای مالیاتی و بانکداری ما با تمام بانک های برجسته در انگلستان کار می کنند.

ایجاد یک حساب بانکی چه مدت طول می کشد؟

هنگامی که تمام اسناد برای بانک فراهم شوند، می توانید انتظار داشته باشید که حساب بانکی شما ظرف 2 تا 4 هفته ایجاد خواهد شد.

آیا یک حساب بانکی، تضمین می شود؟

هزینه معاضدت برای ایجاد یک حساب بانکی در انگلستان، ایجاد یک حساب را تضمین نمی کند. تصمیم نهایی به عهده بانک می باشد. اگر شما تمام ملزومات مشخص شده در ضوابط و شرایط را برآورده نمایید اما ما قادر نباشیم که ایجاد یک حساب بانکی را تسهیل نماییم.